1 12:10:00 Quốc lộ 3, Cầu Thanh Trì, Quốc lộ 10, Tỉnh lộ 489 Loại 1 : 80.000 18B-00538
0977 664 636
Hợp tác xã VTĐB Xuân Trường