XE TỪ HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH PHÍA BẮC ĐI BẮC GIANG

CHĂM HẬU

 • Lịch trình: Hà Đông – Mỹ Đình – Hiệp Hòa (Bắc Giang)
 • Giờ xuất bến: Hiệp Hòa 6h-7h-13h-13h15 Mỹ Đình 9h Hà Đông 9h30-15h15-16h
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0204 3872623 – 0912 393761 – 0982 118189

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH BẮC GIANG

 • Lịch trình: Bến xe Lục Ngạn – Quốc lộ 31 – Đường Lê Lợi – Đường Hùng Vương – Quốc lộ 1A ( mới ) – Bắc Ninh – Quốc lộ 5 – Bến xe Gia Lâm
 • Giờ xuất bến: Lục Ngạn 4h30 đến 16h50 Gia Lâm từ 5h40 đến 18h30
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: Đang cập nhật

Các tuyến xe buýt chạy nội tỉnh Bắc Giang

Tuyến xe buýt số: 01
Lộ trình: Bến xe Bắc giang – Đường Xương giang – Đường Nguyễn Văn Cừ – Đường Lê lợi- Quốc lộ 31 – Ngã Tư Thân – Thị trấn Chũ – Bến xe Lục Ngạn

Tuyến xe buýt số: 02
Lộ trình: Bến xe Bắc giang – Đường Xương giang – Cầu Mỹ Độ – Đường Hoàng Hoa Thám – Thị trấn Cao Thượng – Thị trấn Nhã Nam – Thị trấn Cầu Gồ

Tuyến xe buýt số: 03
Lộ trình: Bến xe Bắc giang – Đường Xương giang – Đường Nguyễn Văn Cừ – Đường Lê Lợi – Quốc lộ 1A ( cũ) – Quốc lộ 31- Ngã Tư Thân – Thị trấn Chũ – Biển Động – Thị trấn An Châu

Tuyến xe buýt số: 04
Lộ trình: Bến xe Nhã Nam – Tỉnh lộ 284 – Quốc lộ 1A ( mới ) – Bắc Ninh – Hà Nội – Bến Gia Lâm

Tuyến xe buýt số: 05
Lộ trình: Bến xe khách Bắc giang – Đường Xương giang – Đường Nguyễn Văn Cừ – Đường Lê Lợi – Quốc lộ 1 – Bến xe Hữu Lũng và ngược lại.

XE TỪ SÀI GÒN VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM ĐI BẮC GIANG

MINH PHƯƠNG

 • Lịch trình: Việt Yên – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Yên Thế các ngày 2-12-22 âm lịch Sài Gòn 15h các ngày 5-15-25 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0912 767713 – 0977 443762

ĐỨC ANH

 • Lịch trình: Bắc Giang – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Bắc Giang các ngày 04-14-24 âm lịch Sài Gòn 13h15 các ngày 07-17-27 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0984 254182

TIẾN ĐẠT

 • Lịch trình: Bắc Giang – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Bắc Giang 3h các ngày 02-12-22 âm lịch Sài Gòn 4h sáng các ngày 06-16-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0204 3633685 – 0915 379014 – 0914 755618

HẢI HUỆ

 • Lịch trình: Bắc Giang – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Yên Thế, Bắc Giang các ngày 06-16-26 âm lịch Sài Gòn 16h các ngày 01-10-20 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0975 844911 – 0919 478809

TƯỜNG HIÊN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bắc Giang
 • Giờ xuất bến: Bắc Giang 4h sáng tại Lam Cốt các ngày 08-18-28 âm lịch Sài Gòn 4h sáng tại Bx Ngã Tư Ga các ngày 02-12-22 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0204 3833441 – 0976 076676 – 0915 444828

TRUNG KIÊN

 • Lịch trình: Sài Gòn – Bắc Giang
 • Giờ xuất bến: Bắc Giang các ngày 08-18-28 âm lịch Sài Gòn các ngày 01-11-21 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0988 356883 – 0947 856671 – 0986 637595

HÙNG BẢY

 • Lịch trình: Bắc Giang – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Bắc Giang các ngày 02-12-22 và 04-14-24 âm lịch Sài Gòn các ngày 05-15-25 và 06-16-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0916 161636 – 0945 734416 – 0915 066636

ĐẠI THẮNG

 • Lịch trình: Bắc Giang – Bình Dương – Sài Gòn
 • Giờ xuất bến: Bắc Giang các ngày 02-12-22 âm lịch Sài Gòn các ngày 06-16-26 âm lịch
 • Địa chỉ: Đang cập nhật
 • Điện thoại: 0983 088161 – 0918 491736 – 0912 099775