1 07:00:00 Quốc lộ 1A, QL19, QL14, QL 13 Loại 2 : 550.000 Đang cập nhật số xe

Đi ngày: 2,9,15,22 âm lịch