1 08:30:00 QL3,Ngã tư S.Công,QL37,P.Bình.Đ.Trám.B.Ninh,N.Bài,C.T.Long,Đ.P.V.Đồng,Phạm Hùng,ĐLT.Long,Hòa lạc,X.Mai,Thái Hào,ĐHCM,Thịnh Vỹ,Yên Vỹ,QL48,TP Vinh,QL1,Đ.Nẵng,QL14B,QL14,ĐT741 Ghế nằm : 850.000 20B-00413
0976 255505
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh
2 8:00:00 BX TN,QL3,Ql37,Bắc Giang,QL1A,Đà Nẵng,QL14,đường tỉnh 741,Đường tỉnh 759,BXK Trường Hải 850.000 20B-01096

Công ty CpTM&DL Việt Vịnh