Xe Khánh Thịnh là một thương hiệu có uy tín trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh phía bắc. Với phương châm ” Uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp “, vì thế xe Khánh Thịnh không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ Quý khách hàng.

Hiện nay xe khánh thịnh phục vụ trên các tuyến.

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Sơn La

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Sơn la

 

1

 

Thái Nguyên

 

Sơn La

 

20L-66 52

 

(xe ngày)

 

5h00

 

 

 

5h30

 

 

 

0973.641 192

 

2

 

Thái Nguyên

 

Sơn La

 

20B-004.20

 

(xe ngày)

 

5h00

 

 

 

5h30

 

 

 

0945.535 352

 

3

 

Thái Nguyên

 

Sơn La

 

20B-002.39

 

(xe đêm)

 

20h00

 

20h45

 

0972.823 398

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Mường La

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Mường la

 

1

 

Thái Nguyên

 

Mường La

 

20L-42 17

 

4h30

 

 

 

5h40

 

 

 

0912.454 952

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Lai Châu

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Lai Châu

 

1

 

Thái Nguyên

 

Lai Châu

 

20L-48 46

 

(xe ngày)

 

5h00

 

 

 

5h15

 

 

 

0943.939 026

 

0988.328.348

 

2

 

Thái Nguyên

 

Lai Châu

 

20L-49 09

 

(xe ngày)

 

5h00

 

 

 

5h15

 

 

 

0168.658 383

 

3

 

Thái Nguyên

 

Lai Châu

 

20B-000.25

 

(xe giường nằm)

 

16h30

 

16h00

 

0988.723 400

 

4

 

Thái Nguyên

 

Lai Châu

 

20B-000.18

 

(xe giường nằm)

 

16h30

 

16h00

 

01682 658 383

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Lạng Sơn

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Lạng Sơn

 

1

 

Thái Nguyên

 

Lạng Sơn

 

20B-006.99

 

5h15

 

 

 

14h10

 

 

 

0987.958 899

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Bắc Kạn

 

1

 

Thái Nguyên

 

Bắc Kạn

 

20B-001.72

 

 

 

9h50

 

 

 

12h25

 

 

 

0912004663

 

2

 

Thái Nguyên

 

Bắc Kạn

 

20B-00163

 

7h00

 

 

 

13h40

 

 

 

0912478425

 

3

 

Thái Nguyên

 

Bắc Kạn

 

20B-00694

 

 

 

6h30

 

14h05

 

0962613999

 

4

 

Thái Nguyên

 

Chợ Đồn

 

20L-0409

 

8h25

 

13h30

 

0972800888

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Thanh Hóa

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Thanh Hóa

 

1

 

Thái Nguyên

 

Thanh Hóa

 

20B-00555

 

9h40

 

 

 

7h30

 

 

 

0988192716

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Thái Bình

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Tiền Hải

 

Thái Nguyên

 

1

 

Thái Nguyên

 

Thái Bình

 

20B-001.48

 

4h30

 

 

 

10h40

 

 

 

0983715599

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Nam Định

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Nam Định

 

1

 

Thái Nguyên

 

Nam Định

 

20L – 65 10

 

7h30

 

 

 

13h30

 

 

 

0982.523 414

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Giáp Bát

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Giáp bát

 

1

 

Thái Nguyên

 

Giáp Bát

 

20B-002.19

 

6h00

 

 

 

11h00

 

 

 

0978696248

 

2

 

Thái Nguyên

 

Giáp Bát

 

20B-006.65

 

7h10

 

 

 

14h30

 

 

 

0987.356 686

 

3

 

Thái Nguyên

 

Giáp Bát

 

20K-6393

 

7h40

 

11h30

 

0912.732.908

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Gia Lâm

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Gia Lâm

 

1

 

Thái Nguyên

 

Gia Lâm

 

20K – 71 87

 

10h10

 

 

 

15h50

 

 

 

0912.120 170

 

2

 

Thái Nguyên

 

Gia Lâm

 

20L – 07 59

 

10h30

 

 

 

15h30

 

 

 

0912.120 170

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Bắc Giang

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Thái Nguyên

 

Bắc Giang

 

1

 

Thái Nguyên

 

Bắc Giang

 

20B-001.00

 

7h30

 

 

 

12h20

 

 

 

0915.226 988

0986648677

Xe Khánh Thịnh tuyến Đại từ _ Hải Hậu (Nam Định)

 

STT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Đại từ

 

Hải Hậu

 

1

 

Đại Từ

 

Hải Hậu (Nam Định)

 

20B-00401

 

5h00

 

 

 

11h30

 

 

 

0988611411

Xe Khánh Thịnh tuyến Tuyến Phổ Yên – Đình Lập (Lạng Sơn)

 

TT

 

Tuyến

 

Biển số xe

 

Giờ xuất bến

 

Điện thoại

 

Phổ Yên

 

Đình Lập

 

1

 

Phổ Yên

 

Lạng Sơn

 

20L-9208

 

6h00

 

 

 

12h15

 

 

 

0912404037

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Than Uyên (Đi qua Văn Bàn – Minh Lương)

STT Tuyến Biển Số xe Giờ xuất bên Điện thoại xe
Thái Nguyên Than Uyên
1 Thái Nguyên Than Uyên 20B-00561 17h30 16h00 0972823460
2 Thái Nguyên Than Uyên 20B-00462 17h30 16h00 0976232118

 

Lộ trình chạy xe: Bến xe Thái Nguyên – QL3 – Ngã 3 bờ đậu – QL37 – Đại Từ – TP Tuyên Quang – QL2 – Ngã 3 Đoan Hùng – Km9 Yên Bái – Phố Ràng – Bảo Yên – Bảo Hà – Văn Bàn – Minh Lương – Bến xe Than Uyên và ngược lại

Xe Khánh Thịnh tuyến Thái Nguyên – Nam Thăng Long

STT Biển Số xe Điện Thoại Giờ Xuất bên Chi chú
TN Mỹ Đình
1 20L – 4515 0968.142.789 7h10

8h10

8h40

10h00

10h50

14h35

15h30

16h15

17h40

18h30

6h00

6h10

6h40

11h30

12h20

13h10

14h30

15h20

17h15

19h00

 
2 20L – 4516 0972442514
3 20 – 4525 0974.833.626
4 20 – 4526 0936.864.526
5 20B-00212 0968.158.286 0985.781.000
6 20L – 6702 0984.289.436

0975.702.238