1 14:40:00 TL39B(ĐT458),TP Thái Bình,QL10,TT Đông Hưng,QL39,Cầu Triều Dương,Hưng Yên,QL5,Ql3 Loại 1 : 100.000 17B-00518Công ty CP Hoà Bình