1 18:10:00 QL37,Phú Bình,Hiệp Hòa,TP Bắc Giang,QL1A,QL31,TL299,QL37,Sao Đỏ,QL18,Hạ Long 230.000 20B-01006

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

2 08:45:00 QL3,QL3 mới(cao tốc HN- T.Nguyên),QL18,Sao Đỏ,Đồng Triều,Bãi Cháy Loại 1 : 170.000 20L8696
0912903530
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
3 08:45:00 QL3,QL3 mới(cao tốc HN – T>nguyên).QL18,Sao Đỏ,Đồng Triều,Bãi Cháy Loại 1 : 170.000 20B-01102
0912 903 503
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
4 9:35:00 QL3,QL3 mới(cao tốc HN-T.Nguyê)QL18,Sao Đỏ,Đông Triều,Bãi Cháy Loại 1 : 230.000 20L-9239
0948 580 888
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
5 09:35:00 BX Móng Cái, QL18, QL1,QL3, BX Thái Nguyên Loại 1 : 160.000 14B-00904

HTX DVHTVT ô tô Ka Loong

6 10:10:00 BX Móng Cái,QL18,QL1,QL3,BX Thái Nguyên Loại 1 : 160.000 14B-00690
0982 032554
HTX DVHTVT ô tô Ka Loong
7 20:00 Phổ Yên, Bắc Ninh, Sao Đỏ, Hạ Long, Cẩm Phả Giường nằm : 230.000 14B-01193
0966 685 592
HTX DVHTVT ô tô Ka Loong
8 19:30:00 Phổ Yên, Bắc Ninh, Sao Đỏ, Hạ Long, Cẩm Phả Giường nằm : 230.000 14B-00215
0979 800 028
HTX DVHTVT ô tô Ka Loong
9 19:00:00 QL18,Uông Bí,Sao Đỏ,Bắc Ninh,QL1,QL3 Loại 1 : 230.000 14B-00694

HTX DVHTVT ô tô Ka Loong

10 20:00:00 QL18,Uông Bí,Sao Đỏ, Bắc Ninh,QL1, QL3 230.000 14B-01439

HTX DVHTVT ô tô Ka Loong

11 18:10:00 Ql37,Phú Bình,Hiệp Hòa,Đình Trám,QL1A,Ql18,Hạ Long. 240.000 20B-01033

Hợp tác xã vận tải Chùa Hang

12 10:10 Ql18,S.Đỏ,Đ.Triều,Bãi Cháy( QL18,QL1,QL3) 160.000 14B-00689

HTX DVHTVT ô tô Ka Loong