1 08:15:00 Quốc lộ 3, Nút giao phủ lỗ,Thăng Long Nội Bài,Cầu Thăng Long,Phạm văn Đồng,Cầu vượt Mai Dịch,Đường trên cao vành đâi III,Phạm Hùng,Đại Lộ Thăng Long,Hòa Lạc,XUân Mai,Thái Hòa,Đường Hồ Chí Minh,Thịnh Vỹ,Yên Lý,QL48,TP Vinh,QL1A Ghế nằm : 750.000 20B-00430
0975 026 444
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 09:00:00 Quốc lộ 3, Nút giao phủ lỗ,Thăng Long Nội Bài,Cầu Thăng Long,Phạm văn Đồng,Cầu vượt Mai Dịch,Đường trên cao vành đâi III,Phạm Hùng,Đại Lộ Thăng Long,Hòa Lạc,XUân Mai,Thái Hòa,Đường Hồ Chí Minh,Thịnh Vỹ,Yên Lý,QL48,TP Vinh,QL1A Ghế nằm : 750.000 20B-00430
0975 026 444
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 09:00:00 Quốc lộ 3, Nút giao phủ lỗ,Thăng Long Nội Bài,Cầu Thăng Long,Phạm văn Đồng,Cầu vượt Mai Dịch,Đường trên cao vành đâi III,Phạm Hùng,Đại Lộ Thăng Long,Hòa Lạc,XUân Mai,Thái Hòa,Đường Hồ Chí Minh,Thịnh Vỹ,Yên Lý,QL48,TP Vinh,QL1A Loại 1 : 720.000 20B-00770
0914 668 758
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
4 9:30:00 Quốc lộ 3, Nút giao phủ lỗ,Thăng Long Nội Bài,Cầu Thăng Long,Phạm văn Đồng,Cầu vượt Mai Dịch,Đường trên cao vành đâi III,Phạm Hùng,Đại Lộ Thăng Long,Hòa Lạc,XUân Mai,Thái Hòa,Đường Hồ Chí Minh,Thịnh Vỹ,Yên Lý,QL48,TP Vinh,QL1A 750.000 20B-00251
0972 492 888
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
5 9:00:00 QL3,Nút giao Phủ Lỗ,Thăng Long Nội Bài,Cầu Thăng Long,PHạm Văn Đồng, Cầu vượt Mai Dịch,Đường trên cao vành đai III,Phạm Hùng,Đại lộ thăng Long,Hòa Lạc,Xuân Mai,Thái Hòa,Đ.HCM,Thịnh Vỹ,Yên Lý,QL48,TP Vinh,QL1A 740.000 20B-00770
0914 668 758
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà