1 09:30:00 BXK Thái Nguyên,QL3,QL37,Bắc Giang,QL1A,Đà Nẵng,QL14,ĐT741,ĐT759,Đường Lộc Tấn Hoàng Diệu,QL13,BX huyện Lộc Ninh. Giường nằm : 850.000 20B-00604

Công ty CpTM&DL Việt Vịnh

2 8:30:00 QL3,QL37,Bắc Giang,QL1A,Đà Nẵng,QL14,ĐT 741, ĐT 759, Đ.Lộc Tần Hoàng Diệu,QL13 Giường nằm : 850.000 20B-00604

Công ty CpTM&DL Việt Vịnh