1 6h00 Ql3,QL1A,Đà Nẵng,QL14 430.000 20B-00562
0976 176 114
Công ty CpVT Long Phượng
2 6h00 Ql3,QL1A,Đà Nẵng,QL14 430.000 20B-00624
0983 099 352
Công ty CpVT Long Phượng