1 07:10:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2 Loại 1 :72.000 20B-00595
0973 197 599
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà