1 05:50:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2, Quốc lộ 32A Loại 1 : 75.000 20B-00111
0988 772 658
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 11:15:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2, Quốc lộ 32A Loại 1 : 79.000 19B-00202
0973 151 686
Công ty CpVT&DL Long Vượng
3 12:05:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2, Quốc lộ 32A Loại 1 : 70.000 19B-00197
0973 758 039
Công ty CpVT ô tô Phú Thọ