1 12:05:00 Sóc Sơn, Cầu Thăng Long, Quốc lộ 6 Loại 1 : 50.000 20B-00674
0982 523 414
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh