1 05:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5 Loại 1 : 115.000 20L-3807
0913286923
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 06:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5 Loại 1 : 115.000 15B-00968
0983 297 688
Công ty CpXK Thanh Long
3 08:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5 Loại 1 : 115.000 20B-00480
0915 877 468
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
4 10:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, đường Lạch Tray Loại 1 : 120.000 20B-00329
0912 380 329
Doanh nghiệp tư nhân Hải Nam
5 11:30:00 Đ.Lạch Tray,Đ.NG.V.Ninh,đường vòng cầu niệm,Đ.Tr.Nguyên Hãn,Đ.Tôn Đức Thắng,QL5,QL3 Loại 1 : 110.000 15B-01514Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
6 12:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5 Loại 1 : 110.000 15B-00008
0972 981 234
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
7 17:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5 Loại 1 : 110.000 15B-00613
0912 551 081
Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
8 14:30:00 Đ.Lạch Tray,Đ.NG.V.Linh, đường vòng cầu Niệm, Đ. TR.Nguyên Hãn, Đ.Tôn.Đ.Thắng,QL5,QL3 Loại 1 : 110.000 15B-01683Công ty CpĐT TMVT Trung Dũng
9 9h20 QL3,S.Sơn,Gia Lâm,QL5,TPH.Dương,Tôn Đức Thắng,Đ.Trần Nguyên Hãn,Đ.V.Linh,Đ.Lạch Tray 125.000 20B-00978Doanh nghiệp tư nhân Hải Nam