1 15h30 BX Cao Thượng, DDT, QL37, BXK Thái Nguyên 28000 98B-00771Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang