1 15:30:00 BX Huyên Hồng,đường tỉnh (ĐT506),QL47,Đ. Hồ .Minh,Hoà Bình,QL21,Đại LộThăng Long,…QL18,QL3,BX Thái Nguyên Loại 1 : 180.000 36B-00242
0965 529 789
Công ty TNHH TM&DVVT Hoàng Phương
2 20h10 BXK Huyên Hồng,đường tỉnh (DT 506),Sao vàng Mục Sơn,Đường HCM,Hòa Bình,QL21,Đạo Lộ Thăng Long,Vành đai 3, Cầu Thanh Trì mới, QL3 mới,Đường Lương Ngọc Quyến,BXK TN 180.000 36B-02055Công ty TNHH TM&DVVT Hoàng Phương
3 17h15 BX Huyên Hồng, DDT,QL47, Sao vàng Mục Sơn, DDg HCM,QL21,ĐL Thăng Long, Vành đai3, Cầu Thanh Trì, QL18, QL3 mới(Cao tốc Hà Nội TN) Nút giao Tân lập,Ngã ba Viện lao , đường Lương Ngọc Quyến,BX TN. 180.000 36B-00359Công ty TNHH TM&DVVT Hoàng Phương
4 6h55 BX Huyên Hồng, DDT,QL47, Sao vàng Mục Sơn, DDg HCM,QL21,ĐL Thăng Long, Vành đai3, Cầu Thanh Trì, QL18, QL3 mới(Cao tốc Hà Nội TN) Nút giao Tân lập,Ngã ba Viện lao , đường Lương Ngọc Quyến,BX TN. 180.000 36B-01779Công ty TNHH TM&DVVT Hoàng Phương