1 11:00:00 Hiệp Hòa, Đình Trám, Cầu Mỹ Độ Loại 1 : 40.000 98B-00682
01669 604 329
Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang
2 16:00:00 Đ.Xương Giang,Cầu Mỹ Độ,ĐT295B,QL37,Cầu Ca,Ql37,P.Bình,H.Hòa Loại 1 : 45.000 98B-00166
0984 253 565
Xí nghiệp vận tải thương mại Nội Thành
3 16:20:00 Hiệp Hòa, Đình Trám, Cầu Mỹ Độ Loại 1 : 40.000 98B-01082
0984 163 285
Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang
4 17:00:00 Phú Bình, Hiệp Hòa, Đình Trám Loại 1 : 50.000 20B-00592
0916 744 993
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
5 12:00 Ql1A cũ, Cầu Mỹ Độ, Đ.Trám,QL37,H.Hòa,Cẫu Ca 40.000 98B-00682
01669 604 329
Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang