Xe Hải Dương đi Thái Nguyên. Các tuyến xe Thái Nguyên, Hải Dương. Vé xe Hải Dương, Thái Nguyên. Số điện thoại xe Hải Dương, Thái Nguyên.

Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi tuyến Hải Dương, Thái Nguyên. Chúng tôi giới thiệu các nhà xe chạy tuyến Hải Dương, Thái Nguyên.

Xe Hải Dương đi Thái Nguyên. Các tuyến xe Thái Nguyên, Hải Dương. Vé xe Hải Dương, Thái Nguyên. Số điện thoại xe Hải Dương, Thái Nguyên.

Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe.

8. HẢI DƯƠNG – THÁI NGUYÊN
68 34B-004.83 Hải Tân Đại Từ-Thái Nguyên 150 07h50 Hàng ngày Công ty ô tô VTHK Vân Thanh
69 34K-7265 Ninh Giang Giang Tiên -Thái nguyên 170 05h15 2 ngày/1 chuyến Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng
70 34M-3477 Ninh Giang Thái Nguyên 180 7h00 Hàng ngày Công ty  TNHH Hoàng Đức
71 20B-003.14 180 13h00 Hàng ngày Công ty Cổ Phần VT Thái Nguyên
72 20B-000.91  Bến Trại Định Hóa-Thái Nguyên 182 11h45 Hàng ngày HTX VT Chuyên Đức
73 34B-006.33  Bến Trại Đồng Quang.T.Nguyên 160 5h30 Hàng ngày Công ty TNHH Triệu Phố
74 34M-4047  Bến Trại Thái Nguyên 160 13h00 Hàng ngày Công ty TNHHTriệu Phố
75 34B-000.63 Quý Cao Thái Nguyên 184 5h00 Hàng ngày Công ty ô tô VTHK Vân Thanh

Xe Hải Dương đi Thái Nguyên. Các tuyến xe Thái Nguyên, Hải Dương. Vé xe Hải Dương, Thái Nguyên. Số điện thoại xe Hải Dương, Thái Nguyên.