1 06:10:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 97.000 20B-01016
0912 211 847
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
2 08:00:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 80.000 20B-00168
0978 885 599
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 09:40:00 QL37,Đại Từ,Sơn Dương,Tuyên Quang Loại 1 : 97.000 20B-00286Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
4 11:20:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 85.000 21B-00534
0982 520 089
Hợp tác xã vận tải Quyết Tiến
5 12:45:00 Quốc lộ 2, Đoan Hùng, Việt Trì Loại 1 : 95.000 21H-2055
0982 420 089
Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái
6 13:10:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 :85.000 21H-2977
0983 720 089
Hợp tác xã vận tải Quyết Tiến
7 14:45:00 Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên Quang Loại 1 : 85.000 21B-00332
0979 888 720
Hợp tác xã vận tải Quyết Tiến
8 16:05:00 Quốc lộ 70, Quốc lộ 2, Việt Trì, Đoan Hùng Loại 1 : 85.000 21B-00059
01689 950 089
Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái