Nhà xe:   Xe khách HTXVT Hòa Bình

Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Giao Thủy Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Giao Thuỷ
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
6h00
Hành trình: Quốc lộ 3, Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 489
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0914 863 099
0914 863 099
0914 863 099

Nhà xe:   Xe khách Hải Hà 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Hải Hậu Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Hải Hậu
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
14h00
Hành trình:Quốc lộ 3, Cầu Thanh Trì, Quốc lộ 21
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0912 831 633
0912 831 633
0912 831 633

Nhà xe:   Xe khách Đạt Anh 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Giao Thủy Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Giao Thuỷ
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
13h25
Hành trình: Quốc lộ 3, Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 489
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0985 521 513
0985 521 513
0985 521 513

Nhà xe:   Xe khách VTĐB Xuân Trường 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Xuân Trường Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Xuân Trường
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
12h10
Hành trình:Quốc lộ 3, Cầu Thanh Trì, Quốc lộ 21
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0977 664 636
0977 664 636
0977 664 636

Nhà xe:   Xe khách Khánh Tám 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Ý Yên Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Ý Yên
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
12h30/13h00
Hành trình: Quốc lộ 3, Quốc lộ 21, Quốc lộ 10, Tỉnh lộ 485
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   01234 912 584
0913 078 025
0913 078 025

Nhà xe:   Xe khách CpVT ô tô Nam Định 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Giao Thủy Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Giao Thuỷ
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
4h30
Hành trình: Sóc Sơn, Hà Nội, Phủ Lý
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0912 524 379
0912 524 379
0912 524 379

Nhà xe:   Xe khách HTXVT Hòa Bình 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Ý Yên Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Ý Yên
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
11h40
Hành trình: Quốc lộ 3, Quốc lộ 21, Quốc lộ 10, Tỉnh lộ 485
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0974 283 666
0974 283 666
0974 283 666

Nhà xe:   Xe khách CPVT Thái Nguyên 
Tuyến xe:   Nam Định, TP. Nam Định Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Định
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
5h30/6h30/7h00
Hành trình: Phủ Lỗ, Phủ Lý, Bình Lục, Cầu Họ
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0915 560 061
0912 549 181
0912 549 181

Nhà xe:   Nhà xe Trung Hiếu 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Hải Hậu Thái Nguyên, Huyện Đại Từ

Nơi xuất phát:   Chợ Cồn
Nơi đến:   Đại Từ
Lộ trình:   Đi về trong ngày
Xuất bến Đại Từ/5h00
Xuất bến Chợ Cồn/11h15
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0976.874.558
0988.611.411

Nhà xe:   Xe khách Hải Nam 
Tuyến xe:   Nam Định, TP. Nam Định Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Định
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên
8h45/9h30
Hành trình:QL3,P.Yên,S.Sơn,Đ.Anh,H.Nội ,Phủ Lý
Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0912 735 685

Nhà xe:   Nhà xe Tùng Hường 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Giao Thủy Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Giao Thuỷ
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên
Lộ trình:   Đi về trong ngày
Xuất bến xe Thái Nguyên/6h00
Xuất bến xe Giao Thuỷ/13h00

Tiện ích:   Máy lạnh
Sđt:   0914.863.099
01689.444.606

Nhà xe:   Nhà xe Phúc Nam 
Tuyến xe:   Nam Định, Huyện Nghĩa Hưng Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Thái Nguyên
Nơi đến:   Đông Bình – Nghĩa Hưng
Lộ trình:   Xuất bến Đông Bình
Các ngày lẻ theo lịch âm
Xuất bến xe Thái Nguyên
Các ngày chẵn theo lịch âm
Tiện ích:   Xe nhận vận chuyển hàng hoá
Sđt:   0913.587.226
0919.383.284