1 04:50:00 Giang Tiên, Đu, Chợ Mới Loại 1 : 72.000 20B-00248
0912 533 197
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
2 10:50:00 Chợ Rã,ĐT 258,TT Phủ Thông,QL3 Loại 1 : 100.000 97H-2431

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn

3 11:20:00 Giang Tiên, Đu, Chợ Mới Loại 1 : 90.000 97B -00169
0912 704 448
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
4 11:45:00 Giang Tiên, Đu, Chợ Mới Loại 1 : 100.000 97B-00184
0915 201 996
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn