• Chiều dài tuyến đường :

  236 km

 • Thời gian di chuyển :

  4 giờ

 • Giá vé trung bình :

  120.000 VNĐ

 • Số lượng chuyến xe :

  1 chuyến

 • Số lượng nhà xe :

  1 nhà xe

NHÀ XE GIÁ VÉ TRUNG BÌNH GIỜ CHẠY

Lễ Trường

120.000 đ

13h00

Tuyến đường Hà Giang – Hà Giang – Thái Nguyên – Thái Nguyên dài khoảng 236 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 13h00 đến 17h40 bởi 1 nhà xe: xe Lễ Trường vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 4 giờ.

Bến xe khách Hà giang