1 05:10:00 Giang Tiên, Đu, Chợ Mới Loại 1 : 80.000 20B-01165
0902 104 788
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh
2 07:10:00 Giang Tiên, Đu, Chợ Mới Loại 1 : 72.000 20 L-9575
?ang c?p nh?t
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
3 09:15:00 Giang Tiên, Đu, Chợ Mới Loại 1 : 60.000 20B-00128
0936 423 357
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
4 11:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 3B Loại 1 : 80.000 97H-1829
0915 525 050
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
5 10:30:00 BXK Na Rì,QL3,Ngã 3 Thác Giềng,QL3 BXK Thái Nguyên Loại 1 : 80.000 97H-2490

Hợp tác xã vận tải Thống Nhất

6 12:30:00 BXK Na Rì,QL3,Ngã 3 Thác Giềng,QL3 BXK Thái Nguyên Loại 1 : 80.000 97B00157
?ang c?p nh?t
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
7 11:40:00 Quốc lộ 279, Yến Lạc Loại 1 : 80.000 97B-00039
?ang c?p nh?t
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
8 13:30:00 BXK Nari, QL3,Ngã ba Cư Lễ, đi theo đường QL279,T.Trấn Gia Bình,Huyện Bình Gia,theo đường QL1B,BXK Thái Nguyên Loại 1 : 80.000 97B-00070

Hợp tác xã vận tải Thống Nhất

9 14:10:00 Giang Tiên, Đu, Chợ Mới Loại 1 : 80.000 20B-00240
0987 804 287
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh