Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển về giáo dục và y tế.

Theo điều chỉnh quy hoạch, TP.Thái Nguyên sẽ được mở rộng diện tích tăng lên 5.243,8 ha về các phía: Phía Bắc là xã Sơn Cẩm (huyện Phú Lương); phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng (huyện Đồng Hỷ) và xã Đồng Liên (huyện Phú Bình). Hiện nay, toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Thái Nguyên hiện có 17.069,8 ha.

quy hoach tp thai nguyen

Thành phố thái nguyên 2 bên sông cầu

Đến năm 2035, phải xây dựng thành phố Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Quốc gia. Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề có quy mô đào tạo khoảng 200.000 – 220.000 sinh viên trên cơ sở quỹ đất khoảng 670 ha

Thành phố Thái Nguyên sẽ xây dựng và phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học. Mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên trở thành bệnh viện trung tâm của vùng. Đầu tư hoàn thiện các bệnh viện tuyến tỉnh, theo hướng tăng cường phối hợp với các bệnh viện lớn của trung ương để hình thành các bệnh viện vệ tinh. Tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển hệ thống y tế tư nhân. Quỹ đất dành cho các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, cụm y tế chất lượng cao khoảng 74 ha.

Theo quy hoạch Trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh trước mắt giữ nguyên vị trí hiện nay. Về phát triển du lịch, sẽ hình thành các khu, tuyến, điểm du lịch trong thành phố. Đối với Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, xây dựng và phát triển để trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao gắn liền với thương hiệu văn hóa Trà Thái Nguyên và có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.