1 05:30:00 Quốc lộ 37 Loại 1 : 72.000 20B-00940
0915 210 207
Công ty CpDV VT ô tô số 10
2 07:00:00 Hiệp Hòa, Đình Trám, Chũ, Lục Ngạn Loại 1 : 70.000 20B00258
0975086339
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
3 08:50:00 Mỏ Bạch,Tân Long,QL3,Đoạn đường tránh TPTN,QL3,Ql37,P.Bình,H.Hòa,ĐT295B,Đ.Xương Giang,Dĩnh Trì,Lục Nam,Lục Ngạn Loại 1 : 80.000 20B-00246
0976 003 227
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên