UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư một dự án vì vi phạm tiến độ.

du an gan thep thai nguyen cham tien do

(ảnh minh họa) các dự án chậm tiến độ

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh cấp ngày 17/4/2008 cho Công ty CP Phát triển thương mại Thái Nguyên thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Đán tại phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Nguyên nhân là do nhà đầu tư đã vi phạm tiến độ triển khai dự án; Đồng thời, do vị trí nằm trùng với quy hoạch đảo tròn giao thông (ngã năm) của Khu đô thị phía Tây TP Thái Nguyên theo quy hoạch phân khu 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 27/5/2011.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty CP Phát triển thương mại Thái Nguyên nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh cấp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trong thời hạn 15 ngày; Công ty phải chấm dứt toàn bộ các hoạt động có liên quan đến dự án.

Theo (báo giao thông)