1 7:50:00 BX Nam Đàn,QL46,QL7,QL1A,QL18,QL3,BXK Thái Nguyên 240.000 37B-01603
0918 737678
HTX CP DV KD vận tải hành khách Nghệ An
2 19:00:00 BX Nam Đàn,QL46,QL7,QL1A,QL18,QL3,BXK Thái Nguyên 240.000 37B-00851

HTX CP DV KD vận tải hành khách Nghệ An