1 04:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2, Quốc lộ 6 Loại 1 : 195.000 20B-01101

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

2 04:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2, Quốc lộ 6 190.000 20B-01206
0912 454 952
Công ty CpTMVT&DL Khánh Thịnh