Lộ trình lượt đi: BX Phổ Yên(5h15) => Ký túc xa SamSung (5h30) => công ty Gnonis, Đại học công nghiệp Thái Nguyên(6h10) => CĐ Kinh Tế Tài Chính (6h15)=> BX SamSung ( Cầu Vượt Đán )(6h30) => CĐ Công Nghiệp Tân Long (6h45)=>  Ngã ba Bờ Đậu ( 7h) => Sơn Dương => Tuyên Quang => KM31 => BX Hàm Yên => Xã Tân Thành => Xã Minh Khương

Lượt về: Xã Minh Khương (12h30) => Minh Dân (12h45) => Phù Lưu (13h) => Xã Tân Thành (13h20) =>  BX Hàm Yên(13h30) => KM31(14h00) => TP.Tuyên Quang( 14h50 ) => Chợ Xoan ( 15h15) => Ngã ba Thượng Ấm (15h25) => Ngã ba Ông Việt ( 15h35) => Cầu Sắt Sơn Dương ( 15h40 ) =>Thái Nguyên ( 17h00 ) => KTX SamSung ( 17h20 ).