Một vài năm trở lại đây, tình hình sụt lún đất, mất nước, nứt nhà xảy ra tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều hộ gia đình đã phải bỏ nhà cửa dựng lều, lán tạm để ở.

Công văn số 1817/UBND-CNN do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nhữ Văn Tâm ký ngày 12/5 gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; huyện Đồng Hỷ và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên nêu rõ: UBND tỉnh Thái Nguyên nhận được Công văn số 443/UBND-TNMT ngày 05/5/2017 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc báo cáo, đề xuất giải quyết tình trạng sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.

3

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thái Nguyên giao UBND huyện Đồng Hỷ tiến hành di dời, bố trí tái định cư trước mùa mưa bão năm 2017 cho 06 hộ dân (03 hộ tại xóm Kim Cương, xã Cây Thị và 03 hộ tại tổ 14, thị trấn Trại Cau) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nơi ở không đảm bảo an toàn do sụt lún đất, nứt nhà tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ; Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Hỷ, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xác định, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nơi ở không đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Công ty CP Gang thép Thái Nguyên khẩn trương thực hiện các yêu cầu tại Thông báo số 49/TB-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ, chính quyền địa phương và các Sở, ngành liên quan trong việc khắc phục, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ.

Thống kê của UBND huyện Đồng Hỷ cho biết: Đến đầu tháng 3/2017 đã có ít nhất 133 hộ bị rạn nứt nhà cửa ở các mức độ khác nhau do ảnh hưởng của sụt lún đất, trong đó thị trấn Trại Cau có 44 hộ, tại xã Cây Thị có 89 hộ. Ngoài ra, tại khu vực trên, các giếng khoan, giếng đào của các hộ dân đều bị cạn nước khiến người dân không có nước sinh hoạt. Tại các xóm Trại Cau, Hòa Bình và Kim Cương của xã Cây Thị có 117 thửa ruộng với diện tích gần 7,5ha của 44 hộ dân có hiện tượng sụt lún thành hố sâu hoặc nghiêng ruộng, mất nước. Người dân không thể cấy lúa được, phải chuyển sang trồng màu hoặc bỏ ruộng hoang.

4

Cùng với việc chỉ đạo di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nơi ở không an toàn do sụt lún đất, nứt nhà UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã giao các ngành chức năng phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nhanh chóng xác định chính xác nguyên nhân gây sụt lún và đề xuất giải pháp đảm bảo sản xuất, đời sống cho các doanh nghiệp và người dân tại vùng mỏ Trại Cau.

Nguồn : www.baoxaydung.com.vn