1 06:00:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 Loại 1 : 100.000 20L-0728
0978 842 155
Doanh nghiệp tư nhân Hưng Tâm
2 12:00 Tỉnh lộ 456, Quốc lộ 39, Quốc lộ 10, Quốc lộ 5 Loại 1 : 100.000 17B-00304
0988 273 522
Công ty CpCK ô tô Quỳnh Hưng
3 16h15 TL39B(DDt),Tp Thái Bình,QL10,TT Đông Hưng,QL39,Cầu Triều Dương,Hưng Yên, Ql5,QL3 Loại 1 : 100.000 17B-01005Công ty CP Hoà Bình