1 7h20 T.T Pác Miau huyện Bảo Lâm,QL34, ngã ba Mỏ thiếc, Tĩnh Túc,TL226,T.T Nà PHặc,huyện Ngân Sơn,QL3,BX Thái Nguyên 190.000 20B-00712

HTX VT ôtô Số 1 Cao Bằng

2 7h20 T.T Pác Miau huyện Bảo Lâm,QL34, ngã ba Mỏ thiếc, Tĩnh Túc,TL226,T.T Nà PHặc,huyện Ngân Sơn,QL3,BX Thái Nguyên 190.000 20B-00782

HTX VT ôtô Số 1 Cao Bằng