1 14:00:00 BXTT Đà Nẵng ,đường Nguyễn Lương Bằng,đường Nguyễn Văn Cừ,Hầm đèo Hải Vân,QL1A,Cầu Rẽ,Pháp Vân,cầu Thanh Trì,QL3,Sóc Sơn,BXK Thái Nguyên. Giường nằm : 480.000 43B-00955
05113 649 375
Công ty TNHH Vân tải & Du Lịch Hải Vân
2 14:00:00 Đ. Nguyễn Lương Bằng, Đ.Nguyễn Văn Cừ, Hầm đèo Hải Vân, QL1A, Cẫu Rẽ, Pháp Vân, Cầu T.Trì, QL3,S.Sơn 480.000 43B-00032Công ty TNHH Vân tải & Du Lịch Hải Vân