1 07:50:00 QL3,P.Yên,S.Sơn,Cầu T,Long Loại 1 : 60.000 20B-00456
0987 615 439
Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà
2 09:00:00 BX T.Nguyên,QL3,Phổ Yên,S.Sơn,Cầu T.Long,BX Sơn Tây Loại 1 : 55.000 20B-00450
0914 476 837
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 13:00:00 Phổ Yên, Sóc Sơn, Quốc Lộ 32 Loại 1 : 50.000 29B-13934
0912 854 848
Công ty CpVT ô tô khách Hà Tây
4 13:30:00 QL21,Đaị Lộ T.Long,Cầu Cạn,QL3 Loại 1 : 50.000 29B-11020

Công ty CpVT ô tô khách Hà Tây