1 06:50:00 QL3,Đ.Phúc,QL2,P.Yên Loại 1 : 57.000 20B-00483

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà

2 12:20:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 2, Xuân Hòa, QL2C Loại 1 : 40.000 88B-00467

HTX giao thông vận tải Hoàng Việt