Cải tạo giáo dục hay làm tổn thương?

Đó là nhận định của luật sư Phan Trung Hoài về câu chuyện cán bộ thực thi pháp luật vào trường học áp giải học sinh.

Luật sư Phan Trung Hoài phân tích trong quy định pháp luật nói chung và tố tụng hình sự nói riêng có chương riêng về chính sách dành cho người chưa thành niên phạm tội. Lứa tuổi này còn non nớt, chưa có sự phát triển đầy đủ về mặt thể chất cũng như trạng thái tâm lý.

Người thực thi công vụ luôn phải cân nhắc giữa thực hành chức năng tố tụng: triệu tập, khám xét, dẫn giải… và môi trường tiến hành.

Theo luật sư Phan Trung Hoài, việc vào trường áp giải là không sai nhưng chưa tính đến những yếu tố như điều kiện tâm lý, sự tác động đối với học sinh trong nhà trường.

“Chủ yếu là nhận thức giữa quy định luật pháp và biện pháp áp dụng. Nhận thức giữa chính sách nhà nước và người thực thi phải tính đến các điều kiện, tránh những hành động phản cảm và gây bức xúc trong gia đình, cùng những tổn thương đến học sinh”, luật sư Phan Trung Hoài nói.

Luật sư Phạm Thanh Bình nhận định việc áp giải là đúng pháp luật nhưng cách làm và thời gian tiến hành chưa thật sự hợp lý, còn thiếu thận trọng.

“Không phù hợp về thời gian vì đây là thời điểm các em học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp. Điều không phù hợp thứ hai là tội mà em T mắc phải là tội vô ý, ít nghiêm trọng nên cũng không nhất thiết phải bắt thi hành án ngay”, luật sư Phạm Thanh Bình phân tích.