Đoàn xe phân khối lớn chạy ẩu gặp tai nạn nghiêm trọng

Một thành viên thuộc đoàn xe phân khối lớn của Malaysia đã gặp tai nạn nghiêm trong do không làm chủ tốc độ.