Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng với đề xuất tăng giá nước lên khoảng 50% theo lộ trình từ năm 2015 đến năm 2019. parajumpers pas cher

parajumpers Paris

Tại cuộc họp góp ý về đề án tăng giá nước ngày 21-4 do Ban kinh canada goose Sne Mantra Parka tế ngân sách HĐND TP.HCM tổ chức, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự băn khoăn với đề xuất tăng giá nước giai đoạn 2015-2019 của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH canada goose Solaris Parka một thành viên (Sawaco).

Mỗi năm tăng 10,5%

Mức giá nước theo đề án sẽ tăng 10,5% mỗi năm, với giá bình quân từ 9.612 đồng/m3 (năm 2015) lên 14.357 đồng/m3 (năm 2019).

Ông Lê Hữu Quang, trưởng ban kinh doanh dịch vụ khách hàng Sawaco, cho biết sự cần thiết phải tăng giá nước theo lộ trình 2015-2019 như sau: