Đáng chú ý, trong khi TNGT đường bộ và đường thủy giảm, thì TNGT đường sắt lại tăng cả 3 tiêu chí.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban ATGT Quốc gia trong tháng 5, cả nước xảy ra 1.734 vụ, làm chết 708 người, làm bị thương 1.484 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 400 vụ (-18,74%), giảm 47 người chết (-6,23%), giảm 560 người bị thương (-27,4%).

Trong đó TNGT từ ítcanada goose Ontario Parka nghiêm trọng trở lên xảy ra 798 vụ, làm chết 708 người, bị thương 378 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 61 vụ (-7,1%), giảm 47 người chết (-6,23%), giảm 133 người bị thương (-26,03%).

Va chạm giao thông xảy ra 936 vụ, làm bị thương nhẹ 1.106 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 339 vụ (-26,59%), giảm 427 người bị thương (-27,85%).

Tính chung cả 5 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.318 vụ, làm chết 3.735 Canada Goose Dame người, làm bị thương 8.554 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.454 vụ (-13,5%), giảm 193 người chết (-4,91%), giảm 2.002 người bị thương (-18,97%).

Trong đó TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.293 vụ, làm chết 3.735 người, bị thương 2.515 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 175 vụ (-3,92%), giảm 193 người chết (-4,91%), giảm 378 người bị thương (-13,07%).

Va chạm giao thông xảy ra 5.025 vụ, làm bị thương nhẹ 6.039 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.279 vụ (-20,69%), giảm 1.624 người bị thương (-21,19%).

Đáng chú ý, trong khi TNGT đường canada goose Snow Mantra Parka bộ và đường thủy giảm, thì TNGT đường sắt lại tăng cả 3 tiêu goosenorge chí. Cụ thể, số vụ tăng hơn 17%, số người chết tăng hơn 8,57% và số người bị thương tăng hơn 50%.