Lộ trình xe thái nguyên bắc cạn xuất bến từ 5h30 tới hết 4h20 .

Xe đi qua phú lương, chợ mới, thị xã bắc cạn.

hoặc đi qua quốc lộ 3 và tỉnh lộ 258

Các doanh nghiệp khái thác tuyến Thái nguyên Ba Bể là : hợp tác xã vận tải chùa hang

công ty cổ phần vận tải thái nguyên

công ty vận chuyển bắc Kạn

Hợp tác xã vận tải thống nhất.

Giá vé trung bình khoảng 70.000 đ/ lượt người

1 05:30:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 75.000 20B-00084
01638 772 868
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
2 06:30:00 Phú Lương, Chợ Mới, TX.Bắc Kạn Loại 1 : 65.000 20L-0169
0972 995 438
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 10:00:00 Quốc Lộ 3, Tỉnh lộ 258 Loại 1 : 70.000 97H-00175
0918 605 981
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
4 12:30:00 Quốc Lộ 3, Tỉnh lộ 258 Loại 1 : 75.000 97H-2399
01685 742 999
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
5 13:10:00 Quốc Lộ 3, Tỉnh lộ 258 Loại 1 : 75.000 97B-00121
?ang c?p nh?t
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
6 13:20:00 Ql3,P.Lương,Chợ Mới,TX Bắc Kạn Loại 1 : 75.000 97B-00028
0912 623 691
Hợp tác xã vận tải Thống Nhất
7 14:00:00 Quốc Lộ 3, Tỉnh lộ 258 Loại 1 : 70.000 97B-00002
0914 765 350
Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn
8 14:20:00 Đi đường ĐT 258,QL3 Loại 1 : 70.000 97B-00197

Công ty CpVTDV&XD Bắc Kạn