90T – 5805 Bình Lục Tp.Thái Nguyên 180 HTXVT

Đồng Tâm

5h000 0351. 3 860 319
90T – 5860 Kim Bảng Tp.Thái Nguyên 180 HTXVT

Đồng Tâm

06h00 0351. 3 860 319
90B-001.54 Vĩnh Trụ Tp.Thái Nguyên 160 HTXVT HKĐB

Lý Nhân

11h30 0351 3870 320
90T – 6529 Vĩnh Trụ Tp.Thái Nguyên 160 HTXVT HKĐB

Lý Nhân

5h00 0351 3870 320
90B – 000.75 Bình Lục Phú Lương 190 HTXVT

Đồng Tâm

5h00 0351. 3 860 319
90B – 001.27 Kim Bảng Đại Từ 200 HTXVT

Đồng Tâm

6h00 0351. 3 860 319
90B -000.32 Vĩnh Trụ Đại Từ 160 HTXVT HKĐB

Lý Nhân

5h00 0351 3870 320/

Đi ngày chẵn âm lịch

90T – 3006 Vĩnh Trụ Đại Từ 160 HTXVT HKĐB

Lý Nhân

5h00 0351 3870 320

Đi ngày lẻ âm lịch