Các tuyến xe bus hiện có tại Thái nguyên và các Huyện Bến xe thái nguyên

Tuyến số 01: Đồng Hỷ – Sông Công – Phổ Yên – Phố Nỷ (Sóc Sơn, Hà Nội)
– Tuyến số 02A: Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) – Đường Cách mạng tháng 8 – Trung tâm Thành phố Thái Nguyên -Yên Lãng (Đại Từ)

xe bus thai nguyen

– Tuyến số 02B: Gang Thép (Thành phố Thái Nguyên) – Quốc lộ 3 – Đường tránh Thành phố Thái Nguyên – Tân Long (Thành phố Thái Nguyên)- Yên Lãng (Đại Từ)
– Tuyến số 03: Chợ Thái (Thành phố Thái Nguyên)- Hồ Núi Cốc – Thị trấn Đại Từ – Ký Phú (Đại Từ)
– Tuyến số 04: Thị xã Sông Công – Thành phố Thái Nguyên – Đồng Hỷ
– Tuyến số 05: Tân Long (Thành phố Thái Nguyên) – Phú Bình – Cầu Ca
– Tuyến số 06: Thành phố Thái Nguyên (Vườn hoa Sông Cầu) – Định Hóa
– Tuyến số 07: Quyết Thắng (thành phố Thái Nguyên) – Đình Cả (Võ Nhai)
– Tuyến số 08: Thị xã Sông Công – Phố Nỷ (Sóc Sơn, Hà Nội)
– Tuyến số 09: Thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) – Thịnh Đán (Thành phố Thái Nguyên) – Thị xã Sông Công – Thị trấn Bãi Bông (Phổ Yên)
– Tuyến số 10: Thịnh Đán (Thành phố Thái Nguyên) – Quân Chu (Đại Từ)