1 06:15:00 Gia Lâm, Phủ Lý Loại 1 : 95.000 20B-00831
0912 551 775
Công ty CpTM&DL Việt Vịnh
2 11:30:00 Gia Lâm, Phủ Lý Loại 1 : 79.000 35B-00116
0985 156 777
Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình