1. Tuyến Xe Từ Hạ Long đi Thái Nguyên

 • Hạ Long đi Thái Nguyên – xe Anh Tiến 22B-005.05 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 08h00
 • Hạ Long – Thái Nguyên – xe 20B-011.02 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới
  • Giờ chạy : 08h00
 • Hạ Long – Thái Nguyên – xe 14B-006.89 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 09h00
 • Hạ Long – Thái Nguyên – xe Thường Lan – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 12h00
 • Hạ Long đi Thái Nguyên – xe 20B-010.33 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 21h00
 • Hạ Long – Thái Nguyên – xe 14B-011.93 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 23h00
 • Hạ Long – Thái Nguyên – xe 14B-002.15 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 23h00

2. Các tuyến xe Thái Nguyên về Hạ Long

 • Thái Nguyên đi Hạ Long – xe Thường Lan – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 06h10
 • Thái Nguyên đi Hạ Long – xe 20B-011.02 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới
  • Giờ chạy : 08h45
 • Thái Nguyên đi Hạ Long – xe 14B-006.89 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 09h30
 • Thái Nguyên đi Hạ Long – xe Anh Tiến 22B-005.05 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 16h30
 • Thái Nguyên đi Hạ Long – xe 20B-010.33 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 18h30
 • Thái Nguyên đi Hạ Long – xe 14B-011.93 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 19h30
 • Thái Nguyên đi Hạ Long – xe 14B-002.15 – đã xác thực nhà xe
  • Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…
  • Giờ chạy : 19h30

xem thêm các tuyến xe đi Thái Nguyên khác.