1 08:40:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 39A Loại 1 :63.000 89B-00413

Công ty TNHH VTHK Phù Cừ

2 12:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 39A Loại 1 : 63.000 89B-00502
0912 687 200
Công ty TNHH VTHK Phù Cừ
3 13:30:00 Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 39A Loại 1 : 60.000 89B-00280
0912 333 350
Công ty Cp ô tô VTHK Hải Hưng