Các tuyến xe khách từ Bắc Kạn – Hà Nội

thời gian xuất bến lộ trình giá vé

thông tin nhà xe

1 20:00  Đang cập nhật Loại 1 : 160.000 XE KHÁCH HƯNG THÀNH

1900636512
02436337575
02436337614

2 22:00  Đang cập nhật Loại 1 : 180.000 XE KHÁCH HƯNG THÀNH

1900636512
02436337575
02436337614

3 06:00  Đang cập nhật Loại 1 : 95.000 XE KHÁCH THƯỞNG NGA

0973136668
02093844207

4 11:05  Đang cập nhật Loại 1 : 150.000 XE KHÁCH CHIẾN VIÊN

0915204806

5 12:30 đang cập nhật 90.000 XE KHÁCH NGUYỄN XUÂN HÙNG

0983976969

6 06:00 Đang cập nhật 110.000 XE KHÁCH DUY CƯỜNG

0943665158

7 19:00 Đang cập nhật 120.000 XE KHÁCH KHOA MẬN

0936971688

8 06:00 Đang cập nhật 90.000 XE KHÁCH SƠN NGỌC

0912343568

9 05:30 Đang cập nhật 90.000 XE KHÁCH XUÂN HÙNG – BẮC KẠN

0988403007

liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về nhiều tuyến xe khác