1 05:15:00 Phủ Lỗ, Phủ Lý, Bình Lục, Cầu Họ Loại 1 : 80.000 18N-1989
0912 209 299
Công ty CpVT ô tô Nam Định
2 06:30:00 Phổ Yên, Hà Nội, Phủ Lý Loại 1 : 90.000 20B-00334
0912 006 287
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 07:00:00 Phổ Yên, Hà Nội, Phủ Lý Loại 1 : 90.000 20B-00285
0912 549 181
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
4 07:30:00 BXK Thái Nguyên,QL3,Sóc Sơn,QL18,QL1A,Pháp Vân,Phủ Lý,BXK Nam Định Loại 1 : 82.000 20B-00017

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà

5 08:45:00 QL3,P.Yên,S.Sơn,Đ.Anh,H.Nội ,Phủ Lý Loại 1 : 95.000 89B-00315

Doanh nghiệp tư nhân Hải Nam

6 09:30:00 Phổ Yên, Hà Nội, Phủ Lý Loại 1 : 95.000 20K-8784
0912 735 685
Doanh nghiệp tư nhân Hải Nam