1 05:45:00 Sóc Sơn, Sao Đỏ, Đông Triều Loại 1 : 90.000 20B-00055
01682 038 369
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 06:10:00 QL3,Sóc Sơn,QL18,Sao Đỏ sang QL3,Nút giao Yên Bình,QL3 mới(Cao tốc H.Nội-TN,QL18,Sao Đỏ) Loại 1 : 90.000 20B-00123
0984 799 804
Doanh nghiệp tư nhân Thường Lan
3 08:05:00 Hiệp Hòa, Đình Trám, Bắc Ninh, Sao Đỏ Loại 1 : 90.000 20B00155
0912643390
Công ty CpVT DLTM Phong Dung
4 11:00:00 Ql3,S.Sơn,QL18,S.Đỏ,Đ.Triều,Bãi Cháy Loại 1 : 90.000 20B-00016

Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà

5 13:00:00 Sóc Sơn, Sao Đỏ, Hải Dương Loại 1 : 95.000 20B-00267
0912 662 319
Công ty CpDV VT ô tô số 10