1 21:00 :00 QL3, Đông ANh, Đ Bắc Thăng Long Nội Bài, Cầu Thăng LOng, Đ Phạm văn Đồng, Đ Trên cao , QL1A Loại 1 : 200.000 20B-00143
0978 829 168
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
2 21:00:00 QL3, Đông ANh, Đ Bắc Thăng Long Nội Bài, Cầu Thăng LOng, Đ Phạm văn Đồng, Đ Trên cao , QL1A 200.000 20B-00369
0912 477 557
Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên
3 20:00:00 BX Vinh,QL1A,QL3,BX Thái Nguyên Loại 1 : 200.000 37B-00796
0913 448 372
Công ty TNHH MTV ĐT &TMVT Thành Vinh
4 20:00:00 BX Vinh,QL1A,QL3,BX Thái Nguyên Loại 1 : 200.000 37B-00279

Công ty TNHH MTV ĐT &TMVT Thành Vinh

5 18h55 BX Vinh, QL1A, Ql18, QL3, BXK Thái Nguyên. 200.000 37B-00054

HTX CP DV KD vận tải hành khách Nghệ An