1 09:00:00 Quốc lộ 3, TP.Cao Bằng, Bến xe Phục Hòa Loại 1 : 170.000 20B-00680
0988 119 730
Doanh nghiệp tư nhân Hải Nam
2 09:00:00 Quốc lộ 3, TP.Cao Bằng, Bến xe Phục Hòa Loại 1 : 170.000 20B-00395
0962 189 292
Doanh nghiệp tư nhân Hải Nam
3 09:30:00 Quốc lộ 1B, Thất Khê, Đông Khê, Tỉnh lộ 20 Loại 1 : 140.000 20B-00321
0985 091 156
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
4 09:30:00 QL1B,B.Sơn,B.Gia,V.Mịch,T.Khê,Đông Khê,TL208 Loại 1 : 140.000 20B-00374
0912791646
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang